Inhoud

Deze disclaimer heeft betrekking op de inhoud van alle websites die onderdeel zijn van Vakmanschap, zoals deze beschikbaar is gesteld door Examenfacility B.V., h.o.d.n. Vakmanschap Techniek. In deze disclaimer staat onder welke voorwaarden de informatie op de website wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang deze informatie niet gekopieerd, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt wordt. Informatie van deze website mag alleen hergebruikt worden volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vakmanschap Techniek is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vakmanschap Techniek.

Vakmanschap Techniek streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan Vakmanschap Techniek daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vakmanschap Techniek te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Vakmanschap Techniek behoud zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Vakmanschap Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Vakmanschap Techniek

helpdesk@vakmanschaptechniek.nl
026 – 351 31 33