Nieuwsbericht:

Online training ComfortInstallateurs is van start!

Je kan je vanaf nu aanmelden voor de e-learning ComfortInstallateur. Met de nieuwe e-learning leren de installateurs binnen 40 tot 48 uur hoe ze klanten en prospects adviseren over levensloopbestendige woningen, zorg op afstand en huisautomatisering.

De training bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  • kennismaken met de verschillende doelgroepen;
  • verschillende communicatietechnieken;
  • uitbrengen van een goed advies en uitvoering.

Na het doorlopen van deze onderdelen wordt de training afgerond met een praktijkopdracht. Als deze succesvol is afgerond, wordt de vakbekwaamheid van de installateurs geregistreerd in het Centraal Register Techniek (CRT) en ontvangen zij het Bewijs van Vakmanschap in hun Vakpaspoort.
Meld je nu hier aan

Deskundige ComfortInstallateurs
Installateurs die de training ComfortInstallateur succesvol afronden, kunnen daarna deelnemen aan de technische trainingen W voor E óf E voor W. Deze trainingen helpen om een goede inventarisatie te maken van de elektrotechnische en de verwarmingsinstallatie in woningen. Installateurs die voldoen aan alle criteria komen in een register waarmee consumenten snel en makkelijk een deskundige ComfortInstallateur kunnen vinden. Meer informatie over het proces vind je hier.

Waarom E-learning ComfortInstallateurs?
Nederland kent door vergrijzing een steeds groter wordende groep ouderen. De grootste groep 55-plussers wil zelfstandig blijven wonen. Zelfstandig wonen op een oudere leeftijd vraagt in veel gevallen om aanpassingen aan de woning. Hierdoor stijgt de vraag naar installateurs die deze woningen levensloopbestendig kunnen maken op het gebied van veiligheid en comfort.

Techniek Nederland
Techniek Nederland is de opleider achter Vakmanschap ComfortInstallateur. Lees hier hun bericht over de start van de e-learning.

Andere

Berichten