Klachten

Formulier

Wanneer ontvang ik een reactie?

De klachtenprocedure is erop gericht om klachten zodanig te behandelen dat de schade of overlast geminimaliseerd worden. Dit wordt bereikt door klachten op een doeltreffende wijze af te handelen en door maatregelen te nemen die herhaling van de klacht voorkomen.

De klacht zal direct na het indienen door een medewerker van Vakmanschap Techniek worden geregistreerd. Hierbij maakt Vakmanschap Techniek onderscheid tussen klachten over Vakmanschap Techniek of over de houder(s) van het Bewijs van Vakmanschap. Het streven van Vakmanschap Techniek is om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken de klacht af te handelen. Indien dit niet haalbaar blijkt te zijn door de aard van de klacht, dan word je hierover geïnformeerd.

Klachtenformulier

Door de

Branche

CNV logo
Techniek Nederland logo
De unie logo
NVKL logo
InstallQ logo
FNV metaal logo
WijTechniek logo