Aanvraag gelijkstelling

Vakbekwaamheidseisen geldig tot 01-01-2022

Het is mogelijk om in het verleden behaalde certificaten/diploma’s laten gelijkstellen aan een nieuw Bewijs van Vakmanschap. De certificaten/diploma’s die je behaald hebt, moeten dan op inhoud dekkend zijn voor het vakgebied en uiteraard geldig zijn. Het nieuwe Bewijs van Vakmanschap, dat na goedkeuring wordt geregistreerd in je Vakpaspoort, krijgt de afloopdatum van het eerst aflopende certificaat.

Via onderstaand aanvraagformulier kun je een aanvraag doen voor gelijkstelling. Tijdens het aanvraagproces wordt op basis van de door jou ingevulde gegevens gecontroleerd of je recht hebt op gelijkstelling. Na het indienen van het formulier worden de certificaten gecontroleerd.

Het is ook mogelijk om andere certificaten aan te leveren dan de certificaten die bekend zijn bij Vakmanschap Techniek. De kosten voor de uiteindelijk aanvraag bedragen € 85,- excl. btw, ook als uiteindelijk blijkt dat je geen recht hebt op gelijkstelling.

Aanvraagformulier