Klachtenformulier

Klachtenprocedure

De klachtenprocedure is erop gericht om klachten zodanig te behandelen dat de schade of overlast geminimaliseerd worden. Dit wordt bereikt door klachten op een doeltreffende wijze af te handelen en door maatregelen te nemen die herhaling van de klacht voorkomen.

Wanneer ontvang ik een reactie?

De klacht zal direct na het indienen door een medewerker van Vakmanschap Techniek worden geregistreerd. Hierbij maakt Vakmanschap Techniek onderscheid tussen klachten over Vakmanschap Techniek of over de houder(s) van het Bewijs van Vakmanschap. Het streven van Vakmanschap Techniek is om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken de klacht af te handelen. Indien dit niet haalbaar blijkt te zijn door de aard van de klacht, dan word je hierover geïnformeerd.

Klacht indienen

"(verplicht)" geeft vereiste velden aan