Nieuwsbericht:

Verruiming geldigheid Bewijs van Vakmanschap!

Deelnemers met een Bewijs van Vakmanschap dat is afgegeven voor 1 oktober 2020 (de inwerkingtreding van de wet), krijgen en nieuw Bewijs van Vakmanschap met de afgifte datum op 1 oktober 2020. De geldigheidsduur van 5 jaar is voor deze Bewijzen van Vakmanschap gekoppeld aan de nieuwe datum van 1 oktober 2020.

Deelnemers ontvangen hierover uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 een persoonlijk bericht.

Voorbeeld:

Is je Bewijs van Vakmanschap uitgegeven op 15-05-2020, dan ontvang je een nieuw Bewijs van Vakmanschap met de ingangsdatum 1-10-2020, met een geldigheidsduur van 5 jaar vanaf 1-10-2020.

Andere

Berichten